Grad i okolica

Mijo Šuman: Izvor Ploče d.o.o. na odvjetničke usluge za EU projekt aglomeracija Ploče u tri godine (2020, 2021, 2022) potrošio 992.538 kn

Inače riječ je o nepriznatim troškovima u sklopu projekta aglomeracije, koji su pokriveni od strane Grada Ploča novčanom potporom iz naknade za razvoj ili uplatom iz gradskog proračuna, piše Mijo Šuman u svom priopćenju koje nam je poslao i koje u cijelosti objavljujemo.


Analiza i komentar financijskih izvještaja Izvor Ploče d.o.o. za 2022. godinu

Financijski izvještaji Izvor Ploče d.o.o. za 2022. godinu su preuzeti iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (RGFI), aplikacije FINE, gdje je dokumentacija javna i dostupna svim poslovnim subjektima i građanima.

Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkh osoba koji su obveznici poreza na dobit. Osim godišnjih financijskih izvještaja, Registar raspolaže i drugom dokumentacijom koju su obveznici predali Registru (Isprava o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja, Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka, Mišljenje revizora). Vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja regulirano je Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18, 42/20, 47/20, 114/22).

Grad Ploče je sve do 2020. godine, sigurno zadnjih 20 godina, financijske izvještaje i izvješća o radu za trgovačka društva u vlasništvu Grada Ploča, za pola godine i za cijelu godinu, uredno prezentirao na Gradskom vijeću svim gradskim vijećnicima, da bi očigledno organi upravljanja u drugoj polovici 2020. godine donijeli odluku da na Gradskom vijeću više neće prezentirati financijska izvješća i izvješća o radu trgovačkih društva, zadnje financijsko izvješće Izvora Ploče d.o.o. koje je prezentirano na GV je bilo izvješće za prvu polovicu 2020. godine.

Sama činjenica da je trenutno u tijeku najveća investicija na području Grada Ploča (projekt aglomeracije) vrijednosti više od 200 mil.kn, koje je nositelj Izvor Ploče d.o.o., trebala bi obvezivati na najveću moguću razinu transparentnosti, očigledno tako ne smatraju odgovorne osobe koje predstavljaju organe upravljanja, a neki od njih su i sami nekad bili članovi GV u opoziciji, i inzistirali su na maksimalnoj transparentnosti tada kao gradski vijećnici na koju su imali apsolutno pravo, ali to sada zaboravljaju, uskraćujući oporbenim gradskim vijećnicima ključne informacije (stanje novca na računu Grada, ustanova i trgovačkih društava-cash pool, obveze prema dobavljačima, finacijska izvješća trgovačkih društava, izvješća o izvršenju proračuna tijekom godine) na koje oni imaju pravo sukladno Zakonu i Satutu Grada Ploča. Ovdje bih apelirao na sve gradske vijećnike da dobro prouče koja su njihova prava i obveze (Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, Statut Grada Ploča), jer njihova odgovornost je jako velika, a ne da budu puki statisti u blaženom neznanju svoje uloge, istovremeno prihvaćajući da neki od njih budu otvoreno omalovažavani od strane izvršnog tijela (gradonačelnika).

Izvor Ploče preoblikovan je iz ustanove u društvo sa ograničenom odgovornošću 18.10.2019., a osnivač i jedini vlasnik mu je Grad Ploče.

JU Izvor je bio jedina ustanova u RH koja se bavila vodoopskrbom i odvodnjom, svi ostali su bili trgovačka društva, i sve gradske vlasti su više od 10 godina uporno izbjegavale obvezu da se Izvor preoblikuje u trgovačko društvo, preoblikovan je tek onog trenutka kad više nije bilo nikakve mogućnosti da se taj rok prolongira, kršeći time Zakon koji je nalagao da Izvor mora biti trgovačko društvo, što je bila i prva preporuka u izvješća revizije BDO Croatia (Jeni Krstičević) 2010. godine, kad je napravljena revizija financijskih izvještaja JU Izvor za tri godine (2007, 2008 i 2009.) po nalogu tadašnjeg gradonačelnika Krešimira Vejića.

Organi upravljanja Izvor Ploče d.o.o. su:

Glavna skupština koju predstavlja gradonačelnik Mišo Krstičević.

Nadzorni odbor kojeg su u 2022. činili Ivo Karamatć (predsjednik), te članovi Aleksandar Ostojić, Nikica Družijanić, Baldo Šutić, Ante Šendo i Branko Jelavić.

Direktor društva do 30.6.2022. bio je Boris Palac, zatim Ivana Šalinović Radaljac, a od 14.11.2022. Miljenko Polić.

Analizirajući Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu, utvrđeno je sljedeće:

Ukupni prihodi Izvora Ploče d.o.o. u 2022. su iznosili 11.353.741 kn, a ukupni rashodi su iznosili 11.682.963 kn, dakle ostvaren je gubitak u iznosu od 329.222 kn.

Prihodi od prodaje iznosili su 7.743.974 kn, i ostali poslovni prihodi su iznosili 3.533.194 kn.

U strukturi ostalih poslovnih prihoda, najznačajniji su prihodi od aktiviranja odgođenih prihoda prema MRS-u br.20 u iznosu od 1.909.585 kn, donacija Grada Ploča iz naknade za razvoj u iznosu od 1.009.477 kn, i prihod od odštete u iznosu od 415.774 kn (sudski spor sa T-com).

Od ukupnih rashoda najznačajniji su, troškovi osoblja u iznosu od 5.175.569 kn, materijalni troškovi 2.862.173 kn, amortizacija 2.267.567 kn, ostali troškovi 869.958 kn, i ostali poslovni rashodi 791.765 kn.

U strukturi ostalih troškova najznačajniji troškovi su sljedeći:

  • Troškovi prijevoza na posao i s posla 302.245 kn
  • Odvjetničke usluge (odvjetnik I.Korinčić) projekt aglomeracije 200.538 kn
  • Troškovi naknade po ugovorima o djelu 55.128 kn
  • Božićnica, regres i dar u naravi 171.000 kn
  • Naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina 784.336 kn

Analizirajući bilancu Izvora Ploče d.o.o. za 2022. godinu, stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2022. iznosilo je 2.287.298 kn.

Izvor Ploče d.o.o. je tijekom 2022. godine primio potpora u ukupnom iznosu od 57.197.815 kn po više osnova, a najveći dio se odnosi na realizaciju projekta aglomeracija (EU sredstva, Hrvatske vode, Ministarstvo gospodarstva i zaštite okoliša, Grad Ploče).

Izvor Ploče d.o.o. je na dan 31.12.2022. imao evidentirane predujmove za dugotrajnu materijalnu imovinu koji su se uglavnom odnosili na projekt aglomeracije u iznosu od 8.505.060 kn (Kamgrad doo iznos od 8.345.674 kn, te HEP distribucija doo iznos od 50.000 kn).

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2022. su iznosile 20.309.755 kn.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2022. su iznosile 3.780.784 kn.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine su iznosile 15.056.075 kn (od tog iznosa dug prema Kamgrad d.o.o 13.337.618 kn za realizaciju projekta aglomeracije), ostale kratkoročne obveze iznosile su 4.689.373 kn, dugoročne obveze su iznosile 3.780.784 kn (realiziran dugoročni kredit u PBZ-u za projekt aglomeracije u iznosu 3.618.224 kn do 31.12.2022.).

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. su iznosila 4.204.118 kn.

Izvor Ploče d.o.o. je u 2021. godini otvorio dugoročni kredit za sufinanciranje projekta izgradnje aglomeracije Ploče u PBZ u iznosu od 8.000.000 kn i uz ugovorenu kamatnu stopu od 1,70%, što implicira iznos kamata od 136.000 kn za godinu dana. Kredit će se otplaćivati u tromjesečnim ratama (anuitetima) počevši od 31.3.2024. do 31.12.2037. godine (14 godina) u iznosu od 142.857,14 kn (glavnica) uvećano za iznos kamate. Dakle ukupno će biti 56 rata (anuiteta) otplate navedenog kredita.

Na kraju možemo samo zaključiti da je Izvor Ploče d.o.o. u 2020., 2021., i 2022. godini za realizaciju projekta aglomeracije Grada Ploča samo za konzultantsko-odvjetničke usluge odvjetnika Inoslava Korinčića iz Zaprešića izdvojio cca. 1.000.000 kn koji nisu priznati u sklopu EU projekta aglomeracija Ploče, već ih je Izvor uz odobrenje Grada Ploča uredno podmirio iz naknade za razvoj, koja je namjenski prihod i koji plaćaju svi građani Grada Ploča prilikom plaćanja redovnih mjesečnih računa za utrošak vode, i tako prikupljena naknada za razvoj trebala bi se trošiti isključivo za unapređenje vodno komunalne infrastrukture, a ne na odvjetničke usluge.

Ono što bi svakako bilo interesantno, je vidjeti, na koji način je izbor pao baš na tog odvjetnika, da li je proveden postupak javne nabave ili je angažiran po nečijim preporukama, i da li je Izvor Ploče d.o.o. u tom ugovoru zaštitio svoje interese. Još na razne druge konzultantske usluge ugovora o djelu i provedbe javnih natječaja, vanjskim suradnicima je plaćeno cca. 300.000 kn, pa jednostavno ne možete, a da se ne zapitate koliko su sposobni, odnosno nesposobni svi u vertikali upravljanja Izvorom, pa da to nisu mogli napraviti sa djelatnicima koji su zaposleni u Izvoru i za to primaju uredno plaću svaki mjesec. Inače Izvor ima 50 zaposlenih.

Za usporedbu Grad Metković čije komunalno poduzeće Metković doo također realizira projekt aglomeracije u vrijednosti većoj od 300 mil.kn, za provedbu javnog natječaja za izbor izvođača radova na aglomeraciji Metković, nije potrošilo ni kune za usluge, na koje je Izvor potrošio više od 1.000.000 kn, a ima 32 zaposlena, pa sada građani Grada Ploča neka sami donesu zaključak o sposobnosti, odnosno nesposobnosti onih koji upravljaju Izvorom Ploče d.o.o. i Gradom Ploče kao njegovim vlasnikom.

Bilo bi vrlo interesantno i poučno vidjeti, da li bi se ovako razbacivali financijskim sredstvima da je u pitanju njihova privatna tvrtka, ja osobno mislim da nebi.

Mijo Šuman

Foto: Ploče Online arhiva / Facebook.com

* Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Ploče Online

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi