Grad i okolica

GRAD PLOČE poziva vlasnike nekretnina u Kolodvorskoj ulici u Rogotinu zbog postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Iz Grada Ploča obavještavaju sve nositelje stvarnih prava na nekretninama i nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Kolodvorska ulica u Rogotinu (k.č. 935 u k.o. Rogotin) da započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti tako da će se nerazvrstane ceste evidentirati u katastru i upisati u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Ploča.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će tvrtka GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Split.


Svima koji pristupe uvidu u elaborat, biti će omogućen uvid u obilježene točke na predmetnoj čestici, obilježene uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. svibnja 2023. u vremenu od 12.00 do 14.00 na parkingu, u Kolodvorskoj ulici, kraj hangara.

Foto: wikipedia.org

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi