Ostalo

Dom zdravlja Ploče raspisao natječaj za voditelja laboratorija

Dom zdravlja Ploče je na stranicama HZZ-a raspisao natječaj za voditelja medicinsko – biokemijskog laboratorija u Domu zdravlja Ploče.

Uvjeti su sljedeći:

– VSS, magistar/magistra medicinske biokemije;
– položen stručni ispit;
– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih biokemičara;
– poznavanje rada na računalu;
– 1 godina radnog iskustva.


Uz prijavu na natječaj sa životopisom kandidati su obvezni dostaviti preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja te preslik domovnice,
u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: ” Prijava na natječaj – magistar/magistra medicinske biokemije”.
Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.