Luka Ploče

Vlada FBiH odobrila milijun maraka za sanaciju šteta u ‘NTF-u’

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom tvrtke iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 1.000.000 maraka kao dodatna financijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u društvu “Naftni terminali Federacije” d.o.o. Ploče nakon havarije brodo-priveza.

Sredstva će biti korištena za povećanje kapitala u “Naftnim terminalima Federacije” d.o.o. Ploče i u “Operatoru-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i utrošena u skladu s Planom utroška sredstava za sanaciju šteta dijela infrastrukture terminala, koji je sačinila Uprava društva “Naftni terminali Federacije” d.o.o. Ploče.

Za kontrolu namjenskog utroška financijskih sredstava i praćenje dinamičkog plana realizacije zadužen je “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Biznis.ba / FENA