Luka Ploče

Vlada FBiH odobrila milijun maraka za sanaciju šteta u ‘NTF-u’

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom tvrtke iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 1.000.000 maraka kao dodatna financijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u društvu “Naftni terminali Federacije” d.o.o. Ploče nakon havarije brodo-priveza.

Sredstva će biti korištena za povećanje kapitala u “Naftnim terminalima Federacije” d.o.o. Ploče i u “Operatoru-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i utrošena u skladu s Planom utroška sredstava za sanaciju šteta dijela infrastrukture terminala, koji je sačinila Uprava društva “Naftni terminali Federacije” d.o.o. Ploče.

Za kontrolu namjenskog utroška financijskih sredstava i praćenje dinamičkog plana realizacije zadužen je “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Biznis.ba / FENA

Možda ti se sviđa

Luka Ploče

Luka Ploče d.d. otvorila račun na Facebooku

Luka Ploče d.d. je danas obavijestila da je na najpopularnijoj društvenoj mreži, facebooku otvorila svoje službene stranice. Prateći trendove, Luka
Luka Ploče

Luka Ploče organizirala iskrcaj 80 Hyundai strojeva

Luka Ploče organizirala je iskrcaj ukupno 80 Hyundai strojeva- rovokopača i utovarivača za tvrtku Lager, što je najveća pojedinačna isporuka