Luka Ploče

Luka Ploče u posjeti Vanjskotrgovinskoj komori BiH u Mostaru

Komercijalni direktor Luke Ploče, Tomislav Krilić, održao je sastanak s predsjednikom Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Vukovićem u uredu Komore u Mostaru, prenose na stranicama Komore BiH.

Na sastanku je razgovarano o animiranju novih kapaciteta i potencijala korištenja terminalskih i drugih usluga u međunarodnom pomorskom prometu, a sve u posebnom interesu za izvozno orijentirane tvrtke u Bosni i Hercegovini. Dogovoren je i nastavak poslovne suradnje u budućnosti, kao i posjeta predstavnika Komore Luci Ploče.

Luka Ploče raspolaže s ukupno sedam terminala koji omogućavaju profesionalnu uslugu u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja robe i špedicije. Kategorizirana je kao luka univerzalne namjene, te služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu.


Predsjednik Komore Vuković je pozvao predstavnike Luke Ploče da posjete sjedište Komore u Sarajevu kojom prilikom bi se detaljnije upoznali  sa svim aktivnostima i uslugama Komore, ali i  bogatim prirodnim potencijalima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina.