Lijevi direkt Lijevi direkt

LIJEVI DIREKT: Zapošljavanje vojnika HDZ-a

Ne može se prigovoriti Krešimiru Vejiću da ne vodi računa o “zaslužnim” vojnicima stranke i da ne poduzima sve što je u njegovoj moći da zadovolji apetite kako članova stranke tako i koalicijskih partnera. Listi koju predvodi “zaslužni” predsjednik Gradskog vijeća planirao je gradonačelnik i predsjednik pločanskog HDZ-a pridružiti još i kvartet u gradskoj upravi. Tako je prije par mjeseci objavljen natječaj za zapošljavanje u gradskoj upravi za četiri radna mjesta: viši stručni suradnik/ca za proračun i financije, za društvene djelatnosti, prometni redar i komunalni redar. Ono što je prethodilo raspisivanju natječaja je tragikomični prikaz nesposobnosti “tehničkog” gradonačelnika Vejića koji ni natječaje ne zna, pored svesrdnog truda, namjestiti.

Naime, Pravilnik o unutarnjem redu JUO Grada Ploča je donesen u listopadu 2014. godine, i u njemu su se već dogodile “čudne” stvari. Naime, u tom novom Pravilniku u gradskim službama je iskazana potreba samo za dva pravnika visoke stručne spreme, dok je u prethodnom Pravilniku iz 2010. godine bilo ih čak 5. Ništa ne bi bilo toliko čudno da u tom trenutku u gradskim službama nije radilo troje pravnika s visokom stručnom spremom. Donošenjem ovakvog Pravilnika jedan je postao višak. I to baš onaj, kako neslužbeno doznajem, koji je i pisao pravilnik po kojem postaje višak. Motiv za ovakav postupak je sasvim prizeman i očit: rečeni pravnik je očito namjeravao dati otkaz, ali je ovim “manevrom” postao neraspoređen i ostvario pravo, kako neslužbeno doznajem, na bitno veću otpremninu nego da je sporazumno raskinuo ugovor o radu.

I sad dolazimo na zapošljavanje vojnika HDZ-ovaca u organizaciji Krešimira Vejića. Sve je počelo kad je jedna osoba, očito predodređena za prometnog redara, poslana na stručno osposobljavanje za poslove prometnog redara, što je platio Grad. Inače, jedan od uvjeta za prometnog redara je upravo gore spomenuto stručno osposobljavanje. Tako se je HDZ osigurao da ta osoba bude vjerojatno jedina na natječaju sa tom kvalifikacijom i tako na račun Grada ostvari prednost na natječaju i bude izabrana za prometnog redara.


Cijela sapunica se nastavlja prošle godine u 11. mjesecu kad gradonačelnik Vejić donosi izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO Grada Ploča. U rečenim izmjenama se već nazire koja su radna mjesta u pitanju i za koga se pripremaju. Naime, stručni suradnik za proračun i financije postaje viši stručni suradnik. Potrebno stručno znanje s više ide na visoku stručnu spremu, ali najmanje 3 godine radnog iskustva padaju na 1 godinu? Ista priča za radno mjesto stručni suradnik za društvene djelatnosti. Od potrebne više stručne spreme pravne struke dolazimo do visoke stručne spreme kineziologije i opet jedna godina potrebnog iskustva prema 3 kako je stajalo prije izmjene. Pored ovih izmjena povećan je i broj komunalnih redara s dva na tri i već smo mogli predvidjeti u kojem smjeru idu zapošljavanje: jedna osoba visoke stručne spreme ekonomskog smjera koja nema 3 godine radnog iskustva, jedna visoke stručne spreme kineziologije koja nema tri godine radnog iskustva, komunalni redar i prometni redar.
I onda kao vrhunac slijedi još jedna izmjena Pravilnika, ovaj put 21. sječnja 2016. godine, dva mjeseca nakon prethodne i samo 20-ak dana prije objave natječaja. Ovaj put se dodaje novo radno mjesto 21a. komunalni redar, četvrti u Pravilniku, i za njega se traži isključivo srednja stručna sprema prometnog smjera, dok za ona tri prijespomenuta komunalna redara se traži stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili ekonomske struke. Očito je da predviđeni vojnik HDZ-a ima srednju prometnu, pa se ovim manevrom izbacuje konkurencija u vidu onih koju su završili srednju upravnu, tehničku ili ekonomsku i mogli bi “podobnom” vojniku predstavljat nepremostivu prepreku. Pored toga, mijenja se i potrebno stručno znanje za prometnog redara, pa pored srednje upravne, prometne i tehničke dodaje i trgovačka struka. Bilo bi jako zanimljivo utvrditi dali je trgovačke struke ona gore spomenuta osoba koju su “poslali” u Zagreb o trošku Grada da se stručno osposobi za prometnog redara.
I konačno dođe i natječaj. O imenima koja će biti primljena se šuška već mjesecima i nagađanja su točna u dva slučaja. Naime, poništen je dio natječaja koji se odnosi na komunalnog i prometnog redara i to radi jednog jednostavnog razloga: nitko ne zadovoljava uvjete natječaja. Neslužbeno doznajem da rečeni kandidati koje je “gurao” HDZ u režiji Krešimira Vejića ne zadovoljavaju osnovni uvjet, a to je da nemaju godinu dana radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi. U cijelom procesu prilagođavanja Pravilnika svojim kandidatima nitko se nije sjetio od “igrača” koji su odigrali ovu utakmicu provjeriti što to od papira imaju “njihovi” ljudi i da li zadovoljavaju osnovne uvjete natječaja.

Očekujem da će “tehnički” gradonačelnik donijeti u što kraćem roku izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu JUO Grada Ploča u kojem će staviti imenom i prezimenom tko treba dobiti posao i naravno izbaciti uvjet o radnom stažu. Na kraju krajeva, kad HDZ zapošljava, jedini staž koji se zahtjeva i čija dužina je bitna je onaj koliko dugo imaš plavu iskaznicu. A vi ostali, pravac inozemstvo!

Toni Zmijarević

Možda ti se sviđa

Lijevi direkt
Lijevi direkt Lijevi direkt

Lijevi direkt: Ovrši me nježno!

Kako smo najavljivali u prethodnim danima, na ploce.com.hr startamo s još jednom kolumnom, provokativnog naziva “Lijevi direkt”, autora Tonija Zmijarevića,
Kolumne Lijevi direkt Lijevi direkt

LIJEVI DIREKT: NO PASARAN!!!

Jednom davno, prije nešto više od 2000 godina, jedan je Juda izdao Isusa poljupcem u zamjenu za 30 srebrenjaka. Priča