Kultura

Župa Baćina i Plina – Stablina: U utorak proslava svetkovine sv. Ilije u Baćini

U utorak, 20. srpnja 2021. obilježit će se proslava svetkovine sv. Ilije sa svetom misom u 8:00 sati kod istoimene kapele koja se nalazi uz ruševine stare baćinske župne kuće i nekadašnjeg sela na samom zapadu Baćine, znanog u starini kao Zavod.

Župna kuća i kapela nalaze se nedaleko od župne crkve sv. Jurja, od koje se može, veoma brzo, doći i pješke do kapele. Iako je župna crkva sv. Jurja u blizini, sama kapela sv. Ilije služila je župniku za svakodnevnu osobnu molitvu i samu podjelu sakramenata u onom vremenu kad nije slavio misu u crkvama sv. Jurja i sv. Luke tijekom tjedna.

Kapela je duga 4,40 m, a široka 3,10 m. Na pročelju je zvonik na preslicu za jedno zvono. Povrh samih ulaznih vrata stoji godina 1863., a župnikom u vrijeme gradnje kapele bio je fra Ivan Raič koji je službovao od 1860. do 1867. godine.


Unutar kapele, koja je u derutnom stanju, maleni je oltar s nišom na kojem se nekad nalazio kip sv. Ilije. Sv. Ilija starozavjetni je prorok iz Tižbe koji je živio u 9. stoljeću prije Krista. Ilija, prevedeno s hebrejskog „Jahve je moj Bog“. Njegovo ime označuje pripadnost i predanje Bogu. Ilija je djelovao u skladu sa značenjem svoga imena. U svojem vremenu, u kojem je vidio da se narod odmetnuo od Jahve i počeo klanjati novim božanstvima i štovati nove kultove, Ilija postaje uzor svojim suvremenicima. On je onaj koji je upozoravao i revno poticao na vjernost i povratak jedinom i pravom Bogu, Jahvi. I u današnjim nam vremenima sveti Ilija može biti uzor i putokaz u našoj istinskoj vjeri i očuvanju vrijednosti.

Sveti Ilija Božji je borac, prorok svoga vremena, i njegova borba protiv bezbožnosti neka bude primjer svima kako treba svjedočiti i navještati pravoga Boga.

Tekst: Župa Baćina i Plina – Stablina

FOTOMATERIJAL: MARIN VERAJA