Kultura

Svjetski dan plesa

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Ploče već tradicionalno se obilježava Svjetski dan plesa. Ove godine svečanost je održana u Domu kulture Ploče.

Za reviju plesa zahvala najzaslužnijima: Dijani Milidragović i Daniti Marinović, voditeljicama plesnih skupina grada Ploča.

Nastupili su: Plesni studio Touch, Plesni studio Astarta, Plesni studio Calipso i Moderni balet Ploče uz šminku i kreacije naše drage Judite.


Postoje prečice do sreće, ples je jedna od njih!

Tekst i fotografije: Pučko otvoreno učilište Ploče