Kultura

Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Pozivaju se sve udruge čiji projekti/programi obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2014. radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

Uvjeti za ostvarivanje financijske potpore su:

udruga mora biti registrirana te upisana u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH,
udruga mora djelovati na području Dubrovačko-neretvanske županije, u jednom od prioritetnih područja zaštite okoliša ili zaštite prirode,
udruge koje predlažu projekt/program u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti na način da odrede nositelja projekta/programa te obrazlože način na koji će svaka udruga pridonijeti ukupnim rezultatima projekta/programa, a za financijsko i opisno izvješćivanje je odgovorna udruga nositelj projekta/programa,
projekt/program mora biti besplatan za korisnike.


Prioritetna područja zaštite prirode i okoliša za projekte/programe:

projekti/programi koji se odnose na popularizaciju očuvanja okoliša i prirode, odnosno edukaciju građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog prostora i drugih posebno vrijednih prostora od onečišćenja,
projekti/programi koji se odnose na očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti  Dubrovačko-neretvanske županije,
projekti/programi koji se odnose na unaprjeđivanje kakvoće okoliša urbanih i ruralnih sredina te na njihov održivi razvoj,
projekti/programi zaštite prirode i okoliša koji se realiziraju u suradnji sa stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama i udruženjima.

Prijava projekata/programa mora sadržavati presliku Rješenja o registraciji udruge i eventualne izmjene o registraciji udruge te  popunjen OBRAZAC ZA PRIJAVU. Poziv i obrazac za prijavu se može pronaći na Internet stranici Dubrovačko-neretvanske županije http://www.edubrovnik.org. Obrazac za prijavu se može zatražiti i u prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode u  Dubrovniku, ured br. 68, Vukovarska 16.

Više informacija na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=4967