Kultura

Potpuno rješenje problema azbesta

Prošli tjedan, dan prije sastanka saborskog Odbora za zaštitu okoliša, u Zagrebu su se sastale vođe azbestaša da dogovore smjernice kojima će se pokušati rješavati problematika azbesta, pa su donijeli teze za izradu propisa. No, želje su jedno, mogućnosti drugo, a realizacija nešto sasvim treće. Puno dobrih ideja je izneseno, a većina se odnosi na prava radnika.

Prioritet je omogućavanje stjecanja prava na starosnu mirovinu svih radnika koji su oboljeli od profesionalne bolesti uzrokovano azbestom. Zato treba preispitati mogućnost da bivši radnici koji već jesu korisnici mirovine ostvarene prema općem propisu prije stupanja na snagu Zakona o azbestu , ostvare svoje pravo prema tome Zakonu, ako je za njih povoljnije.

Teze su iznesene na punih šest stranica, i ima vrlo dobrih prijedloga, ali mislim da je za azbestaše najzanimljiviji zahtjev da se utvrdi rok od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, odnosno od dana podnošenja dokumentacije, za donošenje rješenja o (ne)priznatoj profesionalnoj bolesti uzrokovanoj azbestom. Ukoliko se protekom 70 dana od predaje dokumentacije ne dostavi rješenje, smatrat će se da je zahtjev pozitivno riješen. U slučaju smrti podnositelja zahtjeva prije dobivanja rješenja (što se sve češće događa), zakoniti nasljednici ostvaruju pravo na obeštećenje u punom iznosu sa pravom prioriteta isplate obeštećenja. Predlaže se rok za isplatu obeštećenja od tri mjeseca , te obračunavanje zakonskih zateznih kamata u slučaju neisplate u roku od pet mjeseci , te mogućnost ovrhe u slučaju neisplate obeštećenja 2 godine nakon donošenja rješenja.


Također se predlaže davanje prava svim profesionalno oboljelim od azbestoze 14 dana oporavnog liječenja u toplicama na račun Ministarstva zdravlja, te podmirenje troškova sahrane oboljelih od azbestoze iz državnog proračuna.

Svrha novoga zakona je stvoriti jedinstveni regulatorni okvir za stvaranje okruženja kojim se potpuno rješava problematika azbesta u Republici Hrvatskoj.

lijepa-nasa.bloger.hr