Kultura

NAJAVLJUJEMO: “Grad mrtvih iznad ceste života: stećci na Grebinama kod Čeveljuše”

Najavljujemo predavanje Maje Šunjić, dipl. arheologinje u sklopu Mjeseca hrvatske knjige – Grad mrtvih iznad ceste života: stećci na Grebinama kod Čeveljuše, koje će se održati u petak, 08.11.2019. u 19 sati u Narodnoj knjižnici Ploče.

Na Grebinama pored Čeveljuše nalazi se groblje sa stećcima smještenima uz prapovijesne gomile. Stećci su oblikovani kao ploče i sanduci. Pojedini primjerci su ukrašeni motivima iz srednjovjekovne svakodnevice kojima su pokojnici željeli pokazati svoj statusni simbol, ali s mišlju na zagrobni život koji ih očekuje.

Budući da lokalitet Grebine nije istraživan, paralele za ukope koji se nalaze ispod stećaka potražit ćemo na drugim lokalitetima na području Pline čijim su istraživanjima dobivene važne spoznaje o kasnosrednjovjekovnoj populaciji.


Stećci su jedinstveni nadgrobni spomenici kasnog srednjovjekovlja koji su stvarani na području jugoistočne Europe. Njima su obilježavani grobovi triju kršanskih konfesija, a oblik i motivi su rezultat ispreplitanja utjecaja europskog Zapada s ranijim pretkršćanskim tradicijama.

Posebnost stećaka predstavlja broj od preko 70000 primjeraka na više od 3300 lokaliteta rasprostranjenih na području današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.