Grad i okolica

Prijavi se na besplatnu edukaciju u Poduzetničkom inkubatoru Ploče

🚀 𝐏𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮: 𝐏𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐬𝐤𝐞 𝐯𝐣𝐞š𝐭𝐢𝐧𝐞 – 𝐩𝐮𝐭 𝐝𝐨 𝐮𝐬𝐩𝐣𝐞š𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐨𝐝𝐮𝐳𝐞𝐭𝐧𝐢š𝐭𝐯𝐚 🎤 𝐙𝐚š𝐭𝐨? Ivona Labaš, dugogodišnja direktorica za strateški...