Slobodna Dalmacija

Okupator je u biokovsko-neretvanskome okrugu ubijao, pljačkao i palio

MAKARSKA, 12. II. – U listopadu 1944. počelo je u okrugu radom jedanaest općinskih i tri gradske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, te okružna komisija. Narod Makarskog Primorja i Biokova shvatio je važnost rada ovih komisija i pomogao im da osvijetle mnoge krvave zločine okupatora i njegovih pomagača. U vrgorskome kotaru komisije su već izvršile dobar dio rada, a one u metkovskome i imotskome rade energično.

Naši NOO-i budno su kroz cijelo vrijeme borbe bilježili zločinačko djelovanje okupatora i domaćih izdajica. Na žalost mnogo je materijala propalo u toku čestih neprijateljskih ofenzivnih akcija na Biokovo, ali zajedničkim nastojanjem naroda i narodnih vlasti svi će zločini ipak biti utvrđeni i rasvijetljeni. Iz godine 1943. i 1944. sačuvalo se nekoliko isprava iz kojih donosimo neke podatke.

Dne 16. IX. 1943. Nijemci su se s jednom jakom kolonom probili od Imotskoga do Zvečanja, odakle su ih naši borci povratili u Imotski. Na ovome putu zapalili su 21 kući i zaklali 11 seljaka. Dne 22. IX. 1943. Nijemci su sa 500 motornih vozila krenuli iz Hercegovine preko imotskog kotara i zapalili 37 kuća, zaklali 32 osobe a u samome selu Aržanu zapalili crkvu i kapelicu na groblju.


Dne 22. VII. 1943. talijansko-njemačka vojska poklala je u selu Lovreću 45 građana i popalila nekoliko kuća.

U metkovskome kotaru u tri mjeseca od kapitulacije Italije ubijeno je i povješano 150 osoba. U svim selima ovoga kotara paljene su kućice i pojate izvršena su masovna hapšenja i pljačka.

U travnju 1944. Nijmci i ustaše progone i selo Brečiće koje je bilo prilično raspoloženo za okupatora i ustaše. Tezultat njemačko-ustaških progona bio je taj da je 25 mladića iz ovoga sela dobrovoljno pošlo u partizane. U mjesecu ožujku okupator je internirao 700 osoba iz neretvanskih sela. Narod je na ove progone odgovorio borbom.

Od 1. do 10. travnja 1944. u selima imotskoga kotara pohvatano je oko 650 žena, djevojaka i staraca. Sav taj narod prošao je kroz zloglasne imotske zatvore i još više zamrzio okupatora i domaće izrode. U ovome kraju okupator je uhapsio i četiri svećenika. Don Petra Prelana uhapsili su Nijemci dok je vršio službu božju.

U ožujku 1944. naprijatelj je totalno opljačkao i popalio sva sela i zaseoke na biokovskoj kosi. Oko 200 osoba poveli su sa sobom. Popalili su i zadnje kuće u Baćini. Nalog štaba 118. njemačke divizije glasio je: “Sve opljačkati, sve popaliti, sve ljude, žene i djecu povesti!”

Narod biokovsko-neretvanskog okruga teško je stradao od velikoga zuluma švapskih razbojnika i domaćih izroda, ali se nije pokolebao. Patnje su ga samo ujedinile i ojačale u borbi protiv neprijatelja. Narod je pregorio i svu svoju imovinu, znajući da će doći dan konačnoga obračuna. Taj dan je sada došao!

Arhiv Slobodne Dalmacije, 13.2.1945.

Možda ti se sviđa

Slobodna Dalmacija

Njemački razbojnici počinili su užasna zvjerstva nad našim narodom na Pelješcu i u Neretvanskoj krajini

Poslije kapitulacije Italije njemački fašistički razbojnici su u letcima bacanim iz aviona javljali našem narodu da dolaze u Dalmaciju kao
Slobodna Dalmacija

Nagla poplava Neretve uništila sedam vagona žita

ROGOTIN, 18.XI. – Okupator je preko tri godine pljačkao narod Neretve. On nije mogao da obrađuje svoja polja, tako da