Slobodna Dalmacija

Dokumenti o teroru okupatora u Biokovsko-neretvanskome okrugu

Zajedničkim radom općinskih i gradskih komisija za utvrđivanje zločina okupatora utvrđen je i rasvijetljen čitav niz zločina koje je izvršio okupator i domaći izdajnici. Iz godine 1943. i 1944. sačuvalo se nekoliko dokumenata iz kojih donosimo podatke:

16. rujna 1943. Nijemci su se probili jednom jačom kolonom iz Imotskoga do Zvečaja. Na svome putu spalili su 21 kuću i zaklali 11 seljaka.

22. rujna iste godine Nijemci su zapalili 37 kuća i zaklali 32 osobe, a u selu Aržanu zapalili su crkvu i kapelicu na groblju.


22. kolovoza 194. talijansko-njemačka vojska poklala je u selu Lovreću 45 osoba i popalila nekoliko kuća.

U kotaru Metković ubijeno je i povješano u 3 mjeseca 150 osoba. U svim selim ovoga kotara paljene su kuće i vršena masovna hapšenja i pljačke.

U ožujku 1944. okupator je internirao 700 osoba iz neretvanskih sela. Od 1. – 10. travnja 1944. pohvatano je u selima Imotskoga kotara oko 650 žena, djevojaka i staraca. Uhapšena su i 4 svećenika. U istome mjesecu neprijatelj je sasvim opljačkao i popalio sva sela i zaselke na biokovskoj kosi. Sa sobom je poveo oko 200 osoba. Nalog štaba 118. njemačke divizije je glasio: Sve opljačkati, sve popaliti, sve ljude, žene i djecu povesti.

Narod biokovsko-neretvanskog okruga teško je stradao od terora švapskih i talijanskih razbojnika i domaćih izdajnika, ali se nije pokolebao. Patnje su ga samo ojačale u borbi protiv neprijatelja.

Arhiv Slobodne Dalmacije, 4.3.1945.

Možda ti se sviđa

Slobodna Dalmacija

Njemački razbojnici počinili su užasna zvjerstva nad našim narodom na Pelješcu i u Neretvanskoj krajini

Poslije kapitulacije Italije njemački fašistički razbojnici su u letcima bacanim iz aviona javljali našem narodu da dolaze u Dalmaciju kao
Slobodna Dalmacija

Nagla poplava Neretve uništila sedam vagona žita

ROGOTIN, 18.XI. – Okupator je preko tri godine pljačkao narod Neretve. On nije mogao da obrađuje svoja polja, tako da