Ekologija

RUŠENJE STARE ŠKOLE: Grad Ploče prijavio nadležnim inspekcijama vršitelje radova

Grad Ploče se očitovao o spornom načinu uklanjanja objekta Stare škole u Gračkoj ulici u Pločama. Očitovanje prenosimo sa službene facebook stranice u cijelosti.

Sukladno Odluci o komunalnom redu, gradske su službe u više navrata pismenim i usmenim putem kontaktirale vlasnika nekretnine “Stara škola” u ulici Gračka u Pločama jer je ista, zbog derutnog stanja u kojem se  nalazila i azbestnog otpada koji se nalazio na nekretnini, predstavljala sigurnosnu i zdravstvenu ugrozu građana.

Grad je, isto tako, sukladno Odluci o komunalnom redu zatražio očitovanje od vlasnika nekretnine MGA d.o.o. o procjeni količine i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.


Vlasnik se očitovao da na lokalitetu postoji 5.000kg takvog materijala te je na temelju tog očitovanja i uvida komunalnog redarstva komunalni redar izdao rješenje o ouklanjanju azbestnog otpada sa ruševine zgrade. Nakon što vlasnik nije udovoljio Rješenju, a što je utvrđeno ponovnim uvidom na terenu, komunalno redarstvo izdalo je Rješenje kojim se vlasniku nekretnine izriče novčana kazna.

Prema saznanjima Grada Ploča, vlasnik nekretnine je pristupio rušenju objekta na temelju projekta rušenja te je bio dužan prijaviti početak rušenja nadležnom Uredu za graditeljstvo DNŽ.

Nakon što je Grad Ploče dana 06.08.2018. godine putem komunalnog redarstva utvrdio da se vlasnik ne pridržava projekta rušenja, posebno što se tiče načina uklanjanja azbestnog otpada, izvršena je prijava nadležnim inspekcijskim službama, konkretno inspekciji zaštite okoliša i građevinskoj inspekciji.

Praćenje rušenja objekta u nadležnosti je građevinske inspekcije, a praćenje provedbe mjera zaštite okoliša je pod ingerencijom inspekcije zaštite okoliša. Grad Ploče radi sve što je u njegovoj ingerenciji kako bi rušenje objekta bilo u skladu sa zakonskim okvirom, a komunalno redarstvo Grada Ploča svakodnevno prati izvođenje radova i postupa u okviru svoje nadležnosti.