Ekologija

ODVAJANJE OTPADA: Novi način naplate, odvajanjem do manjeg računa

♻️♻️♻️ Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ♻️♻️♻️


Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66., stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, sukladno čl. 66., st.4. predmetnog Zakona i čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Grad Ploče je na svojim mrežnim stranicama objavio tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Savjetovanje se provodi do 30.4.2022.

Ovim putem bismo Vas željeli detaljnije upoznati s prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča te pozvati Vas da svojim prijedlozima se uključite u izradu konačnog prijedloga Odluke.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča je podzakonski akt koji se donosi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i mora biti usklađen sa Zakonom. Novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) potpuno se mijenja sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Najveća novost svakako je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Za potrebe odvojenog skupljanja otpada Grad Ploče je osigurao 1400 „žutih“ i 1400 „plavih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i otpadnog papira i kartona – u vrijednosti od 441.778,75 kn, od čega je 85% iznosa sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, za iste potrebe u tijeku je nabava „zelenih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada – koju provodi Komunalno održavanje d.o.o.. Vrijednost nabave „zelenih“ spremnika je 174.495,00 kuna.

Mijenja se i sustav naplate, koji se više ne temelji na broju članova kućanstva i/ili kvadraturi. Kao kriterij obračuna količine otpada određuju se volumen ugovorenog spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Ukupna cijena koju korisnik plaća cijena sastoji se od fiksnog djela – obvezne minimalne javne usluge – kojom se pokrivaju troškovi cijelog sustava i varijabilnog djela, po kojem se naplaćuje količina miješanog komunalnog otpada koji je proizveden. U višestambenim jedinicama količina će se određivati i udjelom korisnika u spremniku. Trenutni prijedlog Odluke sadrži fiksni dio cijene, dok će varijabilni dio biti određen Cjenikom, koji će se također naći prethodno na savjetovanju.

Sav otpad koji je odvojen neće se naplaćivati u varijabilnom djelu. Na taj način se potiče korisnike da što više odvajaju otpad. Posljedično, korisnici koji budu odvajali otpad će u konačnici imati i manji račun od onih koji to ne čine.

Odluka sadrži i brojne druge novosti:

– Određuju se kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge ali i kriteriji za sufinanciranje cijene
– Određuje se učestalost odvoza otpada putem kalendara odvoza koji će biti dostavljen korisnicima putem Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada
– Određuje se način podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada
– Omogućava se pojedinačno i/ili zajedničko korištenje spremnika
– Uvodi se Ugovorna kazne za korisnike koji se neće pridržavati uvjeta koji su određeni Odlukom. Kazne će plaćati korisnici koji se ne budu pridržavali uputa o odvajanju, koji budu ostavljali otpad van spremnika, neodgovorno se ponašali prema dodijeljenom spremniku i sl.

Cilj Odluke je uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Odvojeno sakupljanje otpada nije samo zakonska obveza, to je naša ljudska dužnost s kojom čuvamo prirodu i okoliš te činimo dobro za naše zdravlje i budućnost. Kako se radi o važnoj odluci koja utječe na Vaše svakodnevne navike, ovim putem, još jednom, pozivamo na sudjelovanje u postupku savjetovanja.

Napominjemo da će se prije završetka postupka savjetovanja, održat javna tribina, na kojoj će se dodatno razjasniti prijedlog Odluke i gdje ćemo pokušati pružiti odgovore na sva pitanja koja imate na ovu temu. O vremenu održavanja tribine ćemo Vas naknadno izvijestiti.

Poveznica za savjetovanje se nalazi OVDJE:
https://ploce.hr/savjetovanje-s-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda