Ekologija

Javna rasprava stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada Lovornik

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na Javnu raspravu stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada “Lovornik”, operatera Komunalno održavanje d.o.o. Ploče.

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada Lovornik, operatera Komunalno održavanje d.o.o. iz Ploča, (u daljnjem tekstu: Stručna podloga). Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Stručnoj podlozi koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Stručnoj podlozi trajat će 30 dana, u vremenu od 10. siječnja do 08. veljače 2024.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Stručnu podlogu je u službenim prostorijama Grada Ploče, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 —12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Stručna podloga i tri netehnička sažetka Stručne podloge te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Stručna podloga i tri netehnička sažetka. Stručne podloge bit će danom početka javne rasprave objavljeni na intenetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se u petak, 12. siječnja 2024. u 10:00 u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, u Pločaama.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu, javnost i zainterestriana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačka-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu. 6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda