Ekologija

Grad Ploče nabavio električno vozilo za komunalno redarstvo!

Grad Ploče, odnosno komunalni redari dobili su na korištenje novo vozilo – prvo na električni pogon. Radi se o Daciji Spring koja se ističe svojim jedinstvenim stilom SUV-a u kombinaciji s potpuno električnim pogonom.

Dacia Spring ima domet do 230 km u mješovitoj vožnji (prema WLTP-u), a 305 km u gradskoj vožnji (prema WLTP-u). Kada je napunjena do kraja, njegova kompaktna baterija (26,8 kW/h) osigurava do tjedan dana gradske vožnje!

Vozilo je sufinancirano putem fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).


Predmet poziva bilo je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to: električnih bicikala (5-15 kom), turističkih vozila i vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Potencijalni prijavitelji su mogle biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske te predstavljaju javne naručitelje i naručitelje u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava.

Našim komunalnim redarima želimo puno sretno prijeđenih kilometara!

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda