Ekologija

ERK MALO MORE ‘Prijatelj prirode’ na djelu u Komarnoj

Ekološka akcija čišćenja obala i podmorja na području Delte Neretve, Neretvanskog kanala i Malog mora u organizaciji Ekološko-roniteljskog kluba Malo more, ovog vikenda je, 2. i 3. 9. imala uspješni nastavak u Komarnoj, ispod novog mosta, gdje su se okupili ronioci i volonteri iz prekograničnog područja općina i gradova u delti Neretve i Bosne i Hercegovine.

Pored same akcije čišćenja podmorja ronioca iz Blaca, Komarne, Ploča, Kule Norinske, Metkovića, Neuma i Mostara, odradila se ekološka patrola kojom se želi kontinuirano pratiti veličina onečišćenja, posebno količina plastičnog otpada, koja utječe na biološko stanje i očuvanost obala i podmorja Malostonskog zaljeva i Neretvanskog kanala čije su obale naslonjene na poluotok Pelješac.

Održana je i radionica o provedbi Plana upravljanja zaštićenim područjem ekološke mreže Malostonski zaljev (NATURA 2000). Ekološka mreža sustav je međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti. Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina i ima ogroman utjecaj na očuvanje postojeće bio raznolikosti i dobrog stanja u okolišu kao i na život lokalnog stanovništva uz obale Malog mora.


Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja, gdje su ekološke akcije čišćenja podmorja i obala važan dio provedbenih aktivnosti. Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja, što u praksi predstavlja veliku nepoznanicu korisnike prostora, pravne osobe i za lokalno stanovništvo, kako po sadržaju, posebno u segmentu ograničenja.

Potrebna je veća prisutnost na terenu osoba uključenih u provedbu Plana kako bi se izbjegle konfliktne situacije vezane uz održivost povijesnih djelatnosti (turizam, ribarstvo, školjkarstvo, pomorstvo, poljoprivreda,..)za koje ima mjesta i u suglasju su s osnovnim nakanama Plana, očuvanje stanišnih tipova i vrsta područje Malostonskog zaljeva.

Provedbom ekoloških akcija čišćenja obala i podmorja u vrijeme kada su turisti prisutni na plažama zorno pokazujemo brigu za čisti okoliš, čime pridonosimo i promociji lokalnih turističkih destinacija, poput Komarne, kao i cijelog područja Malog mora u Dubrovačko neretvansko županiji.

ERK Malo more,Nebojša Jerković

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda