Aktualno Politika i gospodarstvo

SDP VS. HDZ: Imamo li krivca? Evo što kaže ‘sporni’ Zakon o vatrogastvu

Vatrogasno vozilo / photo.sf.co.ua

Dok se lokalni HDZ i SDP svađaju tko je kriv za novonastalu situaciju oko sjedanja ovrha na gradski proračun, obavili smo jedan zadatak i pogledali tko po Zakonu o vatrogastvu govori istinu.

Zakon o vatrogastvu, s promjenama prema kojima se treba obaviti tranzicija vatrogasnih postrojbi iz MUP-a na jedinice lokalne samouprave donesen je 1. listopada 1999. godine. Prenosimo službeni sadržaj iz Narodnih Novina koji objašnjava koje su promjene u pitanju, kad je donesen, kad stup na snagu i koji je rok prilagodbe. Pa idemo redom:

”Članak 8.
Javnu vatrogasnu postrojbu odlukom osniva poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba, sukladno svojim planovima zaštite od požara, kao javnu ustanovu jedinice lokalne samouprave.
Poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba, odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje poslove i broj profesionalnih odnosno dobrovoljnih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe, sukladno planovima zaštite od požara i ovim Zakonom propisanim mjerilima.


Članak 56.
Dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna zajednica, osnovane sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96), nastavljaju s radom u ustrojstvu i na način predviđen tim zakonom do usklađivanja s ovim Zakonom.

Članak 59.
Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice dužne su uskladiti svoje ustrojstvo i način rada s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana početka njegove primjene.

Članak 60.
Na dan početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.).

Članak 61.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 214-01/99-03/01
Zagreb, 1. listopada 1999. ”

Napomenimo da je HDZ bio na vlasti u Pločama od 13. 04. 1997. – 20.05.2001. , dok je SDP bio na vlasti u Pločama od 20. 05. 2001. – 15.05.2005.

 

Tekst: Pločanski dnevnik / www.dubrovackidnevnik.hr/hr/plocanski-dnevnik.html
Slika: photo.sf.co.ua