Aktualno

Dvije učionice s grbovima Ploča i Osijeka u središtu Ruande!

Prenosimo upis našeg Željka Garmaza sa facebooka:

“U našoj novoj Tehničkoj školi u selu Kivumu u Ruandi počeli su upisi prve generacije učenika! Srce nam je veliko k’o kuća! Zahvaljujući vama i vašoj pomoći, prva zgrada škole ima jedanaest prostranih i u potpunosti uređenih učionica, odvojene toalete za mladiće i djevojke, kao i sve potrebne pomoćne prostorije. Za potrebe normalnog i bezbrižnog funkcioniranja škole izgradili smo i dva velika tanka za vodu (podzemni i nadzemni), jer u selu nema vodovoda. U tankovima će se ‘skladištiti’ kišnica koju ćemo koristiti za sanitarne čvorove.

Osim toga, nastavljamo i radove na završetku cjelokupnog školskog kompleksa. Druga faza obuhvaća izgradnju još jedne velike školske zgrade sa osam novih učionica, informatičkim kabinetom, knjižnicom, čitaonicom, zbornicom, salom za sastanke te uredima za osoblje škole.


Posebno mi je drago što smo na ulazna vrata u dvije učionice naslikali grbove gradova koji su me u velikoj mjeri obilježili – Ploča i Osijeka.”

Ujedno, pozivamo vas da se pridružite njihovoj FB stranici https://www.facebook.com/srce.za.afriku