Luka Ploče

Obnovljivi izvori energije – energane u Luci Ploče

Kao što je pločanska javnost već upoznata, tvrtke Prvo Plinarsko društvo-Investicije i Luka Ploče energija ishodile su građevinske dozvole od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za građenje postrojenja za sušenje drvne sječke (drvne građe) i pripadajuće kogeneracijsko postrojenje na bioamsu.

Po dostupnim informacijama iz Luke Ploče, u par tekstova ćemo Vam pobliže pojasniti o čemu se tu točno radi, o utjecajima planiranih energana na okoliš, ekonomiju, općenito šta će one značiti za lokalnu zajednicu.

U ovom dijelu teksta ukratko ćemo napisati da se radi o dvije identične energane – kogeneracije električne i toplinske energije. Svaka će isporučiti u električnu mrežu 5 MW električne snage. Gorivo će biti drvena sječka – neobradeni otpad (bez ikakvih aditiva) iz šume, drvene industrije. Sa izgaranjem sječke će se u jednoj energani proizvoditi približno 23 MW termične energije u obliki pregrijane pare, koja će ulaziti u parnu turbinu i proizvoditi električnu energiju. Uz električnu energiju proizvoditi će se još 10,5 MW toplotne energije na niskoj temperaturi.


Naprije da ukratko pojasnimo šta su to obnovljivi izvori energije (u ovom slučaju biomasa – drvna sječka).

Biomasa je sva organska tvar nastala rastom bilja i životinja. Od svih obnovljivih izvora energije, najveći se doprinos u bližoj budućnosti očekuje od biomase. Svake godine na zemlji nastaje oko 2.000 milijardi tona suhe biomase. Za hranu se od toga koristi oko 1,2%, za papir 1%, i za gorivo 1%.

Ostatak, oko 96% trune ili povećava zalihe obnovljivih izvora energije.

Od biomase se mogu proizvoditi obnovljivi izvori energije kao što su bioplin, biodizel, biobenzin, (etanol) a suha masa se može mljeti u sitne komadiće pelete, koji se mogu spaljivati u automatiziranim pećima za proizvodnju topline i električne energije.

Proizvodnjom i korištenjem biomase u energetske svrhe smanjuje se emisija štetnih tvari i doprinosi se zaštiti tla i voda te povećanju bioraznolikosti.

Biomasa je vrlo prihvatljivo gorivo s gledišta utjecaja na okoliš jer sadrži vrlo malo ili čak uopće ne sadrži brojne štetne tvari – sumpor, teške kovine i sl., koje se nalaze u fosilnim gorivima, a koje se njihovim izgaranjem emitiraju u zrak te ugrožavaju naše zdravlje i okoliš.

Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je njena obnovljivost.

Luka Ploče d.d.

Možda ti se sviđa

Luka Ploče

Luka Ploče d.d. otvorila račun na Facebooku

Luka Ploče d.d. je danas obavijestila da je na najpopularnijoj društvenoj mreži, facebooku otvorila svoje službene stranice. Prateći trendove, Luka
Luka Ploče

Luka Ploče organizirala iskrcaj 80 Hyundai strojeva

Luka Ploče organizirala je iskrcaj ukupno 80 Hyundai strojeva- rovokopača i utovarivača za tvrtku Lager, što je najveća pojedinačna isporuka